Toyota Förarutbildning
Still RX 60-50 Arbeitsplatz
Still Batterieservice
Still RX60-50 Arbeitsplatz 2
Föregående bild
Nästa bild

Utbildningar

Truck, ansvar, fallskydd, kran och liftutbildningar. Vi erbjuder både lärarledda och webbaserade alternativ.

Kurser för alla era behov

utbildningar i samarbete med MA-system

MA-system är Skandinaviens största utbildare av instruktörer inom truck, lift, kran, fallskydd och ansvar.
De har utbildat förare och instruktörer sedan 1976 och är sedan flera år landets största utbildare när det gäller instruktörer.

Truckutbildningar enligt TLP10

Utbildning är en nödvändighet för alla som använder truckar i arbetet – oberoende av om det är tillfälligt eller om det är en heltidssyssla. Våra kurser ger truckföraren de kunskaper som behövs för att köra säkert och minska skador. Vi erbjuder två versioner: klassisk lärobok eller e-lärande genom eTruck. Båda följer TLP10 som är fastställd av arbetsmarknadens parter.

Länken leder till masystemutbildning.se

Webbaserad truckförarutbildning

Med eTruck får du truckförare som inte bara kan, utan förstår. All forskning visar att berättande engagerar. Här blandas storytelling med fördjupande faktagenomgångar och övningsuppgifter. All text berättas av speaker – bra för de med lässvårigheter och den som är osäker på svenska. Tillsammans ger det riktig kunskap som sitter.

Länken leder till masystemutbildning.se

Ansvarskurs för arbetsledare

Det finns en snårskog av regler runt säkerhet och ansvar i samband med materialhantering. Arbetsledaren riskerar att få stå till svars för olyckor han inte orsakat själv. Öka din förmåga att förebygga olyckor, få ett fastare grepp om aktuell lagstiftning, om aktuella föreskrifter från Arbetsmiljöverket och om tillämpliga läroplaner. Ämnet omfattar mycket som är skrivet på krångligt författningsspråk. Men på kursen använder vi vanlig vardagssvenska så att du verkligen kan förstå vad lagtexten innebär.

Länken leder till masystemutbildning.se

Fallskyddsutbildning

Allt höjdarbete som innebär risk för fall kräver fallskyddsutrustning. Upp emot en tredjedel av alla arbetsolyckor i Sverige utgörs av fallolyckor. På den här kursen får du kunskapen som behövs för att undvika olyckor. Men om oturen är framme får du också veta vad man gör när en olycka inträffat och en person måste räddas. Deltagarna får lära sig om lagar och bestämmelser, grundlära fallskydd och komponenter, fallskyddssystem, selar/besiktning och räddningssystem.

Länken leder till masystemutbildning.se

Kranförar- och lastkopplarutbildning

Kursen vänder sig till alla som använder traverser, pelarsvängkranar, telfrar på svängarm och på balk. Utbildningen höjer kompetensen för kranförare och lastkopplare och minskar risken både för personskador och skador på gods, inventarier och kranar. Kursen uppfyller med marginal kraven som ställs i aktuella internationella standarder, översatt till de svenska SS-ISO 9926-1 och SS-ISO 23853

Länken leder till masystemutbildning.se

Liftutbildning enligt LLP

På grund av många olyckor krävs nu utbildning för att använda skylift. Våra liftutbildningar har den svenska Liftläroplanen (LLP) som grund och vänder sig till alla som använder mobila arbetsplattformar – saxlift, bomlift, pelarlift och vikarmslift. Kursmaterialet lär ut ett effektivt och säkert arbetssätt, som ökar produktiviteten och minskar risken för skador på människor och material. Vi erbjuder två versioner: klassisk lärobok eller e-lärande genom eLift.

Länkarna leder till masystemutbildning.se

Prisvinnande e-utbildningar

webbaserade utbildningar för truckförare och liftoperatörer
eTruck

eTruck

eTruck flyttar fram truckutbildningen längre än vad som gjorts på tio år. Kursen motsvarar morgondagens krav, den är helt internetbaserad (ingen bok krävs) och kraftfullare än någonsin. Du står inför en ny upplevelse. Berättande engagerar. Här blandas det dessutom med fördjupande faktagenomgångar och övningsuppgifter. All text berättas av speaker – bra för de med lässvårigheter och den som är osäker på svenska. Tillsammans ger det riktig kunskap som sitter

Länken leder till masystemutbildning.se

eLift

eLift

En riktigt bra online-utbildning för lift, som inte bara sparar tid utan också ger riktiga kunskaper. Den skapar säkra liftoperatörer som kan arbeta effektivt. Vill man påverka våra attityder – till exempel hur vi förhåller oss till risker – måste människor känna sig berörda. Därför använder vi storytelling i eLift. Genomarbetade videofilmer, pedagogiska animationer och förklarande bildspel fördjupar elevens kunskap. All text läses upp, allt presenteras i små delar som är lätta att ta till sig.

Länken leder till masystemutbildning.se