Finansiering

Vi hjälper dig gärna att finansiera din utrustning. Tveka inte att kontakta oss för att diskutera alternativen!
Mitsubishi
Baoli
Toyota
Still
Ljungby
Föregående bild
Nästa bild

Leasing

leasing innebär att finansbolaget/banken köper och äger utrustningen

Leasa din utrustning

Kunden betalar endast för nyttjandet under en viss tid med ett uttalat restvärde efter kredittidens slut. Dessutom finns möjlighet att enkelt uppgradera utrustningen under avtalstiden.

Efter avtalstidens slut har leasetagaren rätt att anvisa valfri köpare till ett förutbestämt restvärde.

Ingen affär är den andra lik, därför kan vi erbjuda enkla, lönsamma och anpassade finansieringslösningar.

Lönsamt, enkelt och tydligt

Leasing av utrustning förenklar vardagen och ger besparingar för allt fler företag. Fördelarna med leasing som finansieringsform kan sammanfattas med:

 • Frigör kapital som kan användas till andra ändamål
 • Ger flexibilitet genom möjlighet till säsongsanpassning av leasingavgiften
 • Avtal och avtalstid kan skräddarsys
 • Hela leasingavgiften är en fullt avdragsgill kostnad
 • Enkelt att uppgradera och komplettera med utrustning till avtalet
 • Förenklar budgetering och bokföring
 • Frigör likviditet då låneutrymmet i till exempel banken inte belastas

Funktionshyra

erbjuder en flexibel hyreslösning med funktion och tjänst - en samlad och enkel helhetsprodukt

Hyr din utrustning

Hyra innebär att uthyraren äger utrustningen under avtalstiden. Kunden betalar endast för nyttjandet under en viss tid ofta förpackad med service, reparation och försäkring eller så som vi kommer överens om.

Dessutom finns möjlighet att enkelt uppgradera utrustningen under avtalstiden.

Efter hyrestidens slut har kunden rätt att förlänga avtalet, köpa loss eller återlämna utrustningen. 

Lönsamt, enkelt och tydligt

Hyra av utrustning förenklar vardagen och ger besparingar för allt fler företag. Fördelarna med hyra som finansieringsform kan sammanfattas med:

 • Frigör kapital som kan användas till andra ändamål
 • Ger flexibilitet genom möjlighet till säsongsanpassning av hyresavgiften
 • Avtal och avtalstid kan skräddarsys
 • Hela hyresavgiften är en fullt avdragsgill kostnad
 • Enkelt att uppgradera och komplettera med utrustning till avtalet
 • Förenklar budgetering och bokföring
 • Frigör likviditet då låneutrymmet i till exempel banken inte belastas